Skolornas arbete mot mobbning uppmärksammas

Lärare hjälper elev vid skolbänk.

Gävlemodellen har fått utmärkelsen European Crime Prevention Award (ECPA) av Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Gävlemodellen används i kommunens samtliga kommunala grundskolor, gymnasieskolor och särskolor med målet att skapa ett skolklimat fritt från kränkningar, trakasserier, diskriminering och i förlängningen mobbning. Modellen består av ett antal insatser som fungerar enligt forskning, och att man skräddarsyr vilka insatser som ska användas beroende av respektive skolas aktuella behov. Två gånger varje läsår får eleverna svara på en enkät med frågor om de varit med om eller observerat kränkande behandling. Med hjälp av modellen har Gävle kommun fått ned andelen mobbade i skolorna med 40 procent jämfört med riket som helhet.

Gävlemodellen är framtagen av Utbildning Gävle, Högskolan i Gävle och Brottsförebyggarna i Gävle och är ett samarbete som har skapat de förutsättningar som behövs för en långsiktig satsning.

Utmärkelsen European Crime Prevention Award (ECPA) delas ut årligen nationellt i varje EU-land, och varje EU-nations vinnande bidrag tävlar sedan mot varandra internationellt. I år var temat ”Förebygga mobbning bland barn och ungdomar – på och utanför nätet”. BRÅ utsåg Gävlemodellen till vinnare i Sverige, vilket gör att den även blir Sveriges internationella bidrag.

Mer information om Gävlemodellen.

Läs mer om priset.