Stödpaket till lokala näringsverksamheter

Kaffekoppar på rad.
Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 9 februari att ge ytterligare stöd till företagare i Gävle kommun. Bakgrunden till beslutet är de fortsatta restriktioner från Regeringen och Folkhälsomyndigheten kopplat till coronaviruset (covid-19) och som drabbar företagarnas lönsamhet.

Det beslutade stödpaketet består av tre delar:

  • Ekonomiskt stöd betalas ut till företag som under 2020 betalat avgifter för platsupplåtelse för uteservering. Stödet motsvarar avgiften.
  • Ekonomiskt stöd betalas ut till företag som betalat årlig kontrollavgift för livsmedel för år 2020 och årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd för år 2020. Stödet riktar sig till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café eller bryggeri och motsvarar avgiften för tillsyn och kontroll.
  • En Krögardialog inrättas med syftet att representanter från kommunen och restaurangbranschen gemensamt ska få möjlighet att diskutera tillsyns- och avgiftsfrågor med anledning av coronaviruset (covid-19), men även övriga bransch- och näringslivsfrågor med syfte att stödja restaurangbranschen på kort och lång sikt.

De företag som betalat in någon av avgifterna under punkterna ovan får stödet utbetalt per automatik.

Ytterligare åtgärd som vidtas är att fakturor, gällande årliga avgifter för år 2021, för livsmedelskontroll, tillsyn enligt alkohollagen, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inte kommer att skickas ut i början på året; utan fakturering kommer ske efter den 31 oktober 2021. Mer information skickas ut till berörda företag under vecka 9.

Det tillkommer ingen ränta med anledning av det nya förfallodatumet för fakturor.

Frågor och svar

Svar: Det är många verksamheter som har drabbat i den rådande situationen. Bedömningen är att de företag som har serveringstillstånd och/eller serveringsverksamhet har drabbats värst av regeringens förbud att servera alkohol efter klockan 20.00. Bedömning är att även företag med serveringsverksamhet som inte innehar serveringstillstånd har drabbats hårt, bland annat med hänvisning till de trängselåtgärder som införts.


Svar: Fakturan avseende årliga tillsynsavgiften för år 2020 måste vara betald innan stödet kan betalas ut. Företagen kommer få en kreditfaktura utskickad, som inte kan användas som avräkning mot andra avgifter inom Gävle Kommun. Beloppet på kreditfakturan kommer sedan betalas ut i form av en utbetalningsavi.

Svar: Har din verksamhet betalat in någon av avgifterna under punkterna ovan, så får ni stödet utbetalt per automatik.

Svar: Anledningen till att man från kommunens sida ger ett ekonomiskt stöd istället för att efterskänka avgifterna beror på regler om stöd till näringslivet.

Läs mer om kommunens stödåtgärder för företag här.