Hemtjänst, daglig verksamhet, träffpunkter och dagverksamhet under regnovädret

Under nattens regnande har några av hemtjänstens bilar översvämmats och blivit obrukbara. För att säkerställa att hemtjänsten fungerar under dagen och kommande natt, arbetar Välfärd Gävle för att få tillgång till bilar. Det finns inga rapporter om att någon som har hemtjänst har farit illa, och alla larmkunder har fått hjälp, trots att det i ytterområdena ska ha varit svårt för hemtjänsten att ta sig fram.

– Vi uppmanar alla medarbetare som kan, att ta sig in till arbetsplatsen för att kunna hjälpa till i sin egen eller någon verksamhet och nattpersonal har i vissa verksamheter blivit ombedda att stanna kvar i tjänst. Vi räknar med att under dagen få tillgång till bilar så att alla får den hjälp de har rätt till, säger Magnus Höijer, chef Välfärd Gävle.

Alla kommunens dagliga verksamheter, träffpunkter och dagverksamheter håller stängt tillsvidare.