Vinnarna av Gävle kommuns kulturstipendier för hösten 2022

Den 25 oktober har kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun beslutat att Karin och Erik Engmans stipendium 2022 tilldelas Miriam Lindgren och Tilde Blom. Två lovande unga konstnärer i Gävle får 200 000 kronor vardera för utbildning och fortbildning.

Karin och Erik Engman stipendium 2022 tilldelas Miriam Lindgren och Tilde Blom

Miriam Lindgrens konstnärskap sätter fokus på material, tid och rum. Precis som en spindel eller musiker spinner Miriam ett finmaskigt nät som på ett mjukt och följsamt sätt ringar in emotionella frågor kring vår relation till normer och strukturer.  Med detta rytmiska och nästan lite jazziga tillvägagångssätt blottlägger konstnärskapet aktuella problemställningar som berör personligt ansvar, återvinning och konsumtion i en global värld.

Motivering: Miriam Lindgren tilldelas Karin och Erik Engmans stipendium 2022 för ett rörligt intellekt och ett subtilt konstnärskap med fokus på både mikro- och makronivå.

Tilde Blom – Det finns en uråldrig enkelhet i de objekt Tilde Blom skapar. En direkthet som utan omskrivningar uttrycker en sann kärlek till keramiken. Ett material med en tusenårig historia och ständigt skiftande symbolbetydelse. Från naturen kommen men av handen formad. Leran är ett råmaterial direkt från jorden, fångad och kontrollerad av kulturen i ständig återfödelse. Det känns tryggt att Tilde Blom både belönas och belönar oss i denna reinkarnationsprocess.

Motivering: Tilde Blom tilldelas Karin och Erik Engmans stipendium 2022 för sin ärlighet mot ett klassiskt material som i tusentals år burit vittnesbörd åt vår egen utveckling.

Karin och Erik Engmans stipendium grundar sig på en donation från Gävlebon Erik Engman som avled 2001, och delades ut för första gången 2005. Enligt testamentet ska varje år två lovande unga konstnärer i Gävle dela på ett belopp som uppgår till 80 procent av fondens årliga avkastning. Stipendiets ändamål är att stimulera konstnärerna till utbildning och fortbildning.
Beloppet uppgår till 200 000 kronor var.

 

Ungdomsmusikstipendier 2022

Ungdomsmusikstipendier tilldelas till Irma Appelgren och Peter Widéen Flamborg.

Ungdomsmusikstipendier är avsedda att stödja och uppmuntra individuella och kollektiva insatser som är av betydelse för ungdomsmusiken i Gävle och uppgår i år till 5 000 kr var.

Irma Appelgren har musicerat sedan mycket tidiga år. Redan som 6-åring började hon ta lektioner i tvärflöjt på Kulturskolan. Tvärflöjt är även idag hennes huvudinstrument. Nu går Irma på tredje året på Musikkonservatoriet i Falun. Irma har siktet inställt på vidare studier på musikhögskola för att i framtiden arbeta som flöjtist i en symfoniorkester.

Motivering: Irma Appelgren tilldelas Gävle kommuns ungdomsstipendium 2022 för sin starka begåvning i kombination med en stor hängivenhet och ett starkt fokus på att utvecklas i sitt tvärflöjtspel.

Peter Widéen Flamborg började som 7-åring att ta lektioner i saxofon på Kulturskolan. Peter har sedan dess hunnit med att spela i UngGung, GUBB och har framträtt som solist i Sandviken Big Band. Peter behärskar olika former av saxofonspel och hans utveckling i såväl den egna utbildningen som i ensemblespel visar på en kapacitet att ta på sig rollen som proffsmusiker i framtiden.

Motivering: Peter Wideén Flamborg tilldelas Gävle kommuns ungdomsmusikstipendium för sin starka begåvning i kombination med ett starkt driv och en alldeles särskild framåtanda inom jazzmusiken.

Ungdomskulturstipendier 2022

Ungdomskulturstipendier tilldelas Amanda Åhlund och Sigrid Källander
Ungdomskulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra individuella och kollektiva insatser på kulturområdet och uppgår i år till 10 000 kr var.

I Amanda Åhlunds måleri möter du blicken. Måleriet på duken kretsar kring ögats funktion som symbol för projektion. Det ögonen ser upplevs och behandlas av intellektet. Det blir till verklighet för den enskilde men en föreställning för den andre. Amanda Åhlunds konstnärskap handlar om denna mänskliga dualitet. Hon sätter med en personlig referensram fokus på vår förmåga och oförmåga att alltid se klart. Att se människan.

Motivering: Amanda Åhlund tilldelas Gävle kommuns ungdomskulturstipendium 2022 för ett fint måleri i sitt vardande, med en tidlös och skarp blick för rättvisa och inkluderande.

Sigrid Källander började dansa som 6-åring, och som 10-åring blev tävlingsdansen en stor del av hennes liv. Sedan dess har hon deltagit i flertalet nationella och internationella tävlingar. Just nu är hon svenskmästarinna i disco solo och disco duo, samt europamästare i hiphop för grupp.

Sigrid behärskar flera olika dansstilar så som disco, hiphop, konstnärlig dans, samt slow och engelsk freestyle. År 2020 började hon som danslärare på Uddans & Co dansstudio. Med ett brinnande intresse för andras utveckling och dansglädje leder hon flera dansklasser för alla åldrar, alltifrån 3-åringar till vuxna. Hennes engagemang inom dansen har även lett till att koreografera. Bland annat koreograferade hon Tusses öppningsnummer på Gävlebockens invigning 2021.

Motivering: Sigrid Källander tilldelas Gävle kommuns ungdomskulturstipendium 2022 som en uppmuntran i den fortsatta danskarriären och i arbetet med att inspirera samt leda även andra i dansens värld.

Kyrkans ungdomsgårdars resestipendium 2022

Kyrkans ungdomsgårdars resestipendium tilldelas Per Frid och Ulrika Eliasson Swedén.

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut Kyrkans ungdomsgårdars resestipendium till välmeriterade ungdomsledare, som på fritiden gjort goda insatser i ungdomsarbetet. Stipendiet ska användas till en studieresa. Beloppet uppgår i år till 22 000 kronor var.

Per Frid är en mycket omtyckt person både i sin yrkesroll som gymnasielärare och som ledare i såväl Betlehemskyrkans verksamhet som i fotbollssammanhang. I kyrkans tonårsverksamhet har han länge bekräftat, uppmuntrat och inspirerat barn och ungdomar i Gävle. I över tjugo år har han visat stort engagemang och varit drivande i tonårsverksamhetens uppskattade sportlovsresa till Åre, där vinteraktiviteter blandas med tid att prata om livets stora frågor och funderingar.

Motivering: Per Frid tilldelas Kyrkans ungdomsgårdars resestipendium för att han under många år med starkt engagemang i olika sammanhang bekräftat, uppmuntrat och inspirerat barn och ungdomar i Gävle.

Ulrika Eliasson Swedén har en central roll i Gävles arbete inom den globala visionsdrivna musikrörelsen El Sistema. Där ges barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att tillsammans spela i orkester och sjunga i kör. Ulrika möter alla med stor positivitet och har en grundmurad filosofi vad gäller allas lika värde och allas förmåga att kunna vara med och engagera sig tillsammans. Hon har genom åren mött tusentals barn och unga i olika sammanhang och har kommit att betyda mycket för många.

Motivering: Ulrika Eliasson Swedén tilldelas Kyrkans ungdomsgårdars resestipendium för att hon genom sitt starka engagemang sprider musikglädje och stärker självkänslan hos Gävles barn och unga.