Byggprojekt v 49-50: Fundament och gjutningar

Nu är alla stålpålar i marken. Det återstår ett fåtal efterarbeten som fastgjutning av stag. Grävning kommer att ske innanför sponten i det nordöstra hörnet mot Södra Strandgatan. Vi ska göra plats för en pumpgrop. Under vecka 49 kommer vi finjustera med grus. Vi har två grävmaskiner på södra sidan inför att vi ska gjuta fundament och hissgrop. Förberedande armeringsarbeten fortsätter inom arbetsområdet på Slottstorget.

Gjutningar av fundament och hissbotten kommer att starta vecka 50. Vid gjutningen lyfts armeringskorgar på plats med hjälp av en byggkran för att få en stabil konstruktion.

Gjutning och armeringsarbeten kommer att fortsätta de närmaste månaderna. Preliminärt i början på mars 2023 så levereras stommen och montering kan påbörjas. Det gör att husets form kommer att börja synas.

Just nu pågår inga arbeten som medför höga ljud enligt Naturvårdsverkets värden för bulleralstrande arbete. Vanligt förekommande ljud från byggarbetsplatsen hörs under arbetstiderna, måndag-fredag kl 7-17.

Kontakt vid frågor

Kundservice, Gavlefastigheter
Telefon: 026-17 82 60
info@gavlefastigheter.se