Detta händer i november/december 2021

Denna sida uppdateras med information från Gavlefastigheter kring Agnes kulturhus. Här berättar vi vad som händer under kommande byggnation och uppförande av Agnes kulturhus. Vi börjar när rivningen av den befintliga byggnaden kommer i gång i slutet av året, och därefter ungefär varannan vecka.

Arbetet fortskrider enligt plan
Planeringsarbetet och framtagandet av produktionsritningar av Agnes kulturhus fortskrider enligt plan. Grävningsarbete har påbörjats för att koppla bort el, fjärrvärme med mera som går till det gamla Stadsbiblioteket.

  • Måndag 22 november påbörjas arbetet med att iordningställa yrkespersonalens arbetsplats på Slottstorget. Arbetsområdet kommer att hägnas in med betongbarriärer och stängsel.
  • Måndag 29 november ställs åtta byggbodar på Slottstorget och arbetet med att få dem i drift.
  • Måndag 6 december påbörjas det invändiga rivningsarbetet i det gamla biblioteket. Arbetet kommer att pågå under december månad.

Besiktning och mätning
Vibrationer, buller, vattennivåer och sättningar ska mätas under byggtiden. Utrustningen för detta börjar monteras i slutet av november. Besiktning av närliggande hus inleds inom kort. En besiktningsman kommer att kontakta och boka en tid med de hus/fastighetsägare som berörs.

Har du några frågor?
Platschef NCC Building:
Martin Tydén,
070-432 97 11
martin.tyden@ncc.se

Projektchef NCC Building:
Andreas Svensson
andreas.svensson2@ncc.se

Projektledare Gavlefastigheter:
Johannes Allringer Eriksson, 026-17 88 36
johannes.allringer_eriksson@gavlefastigheter.se