Detta händer i oktober/november 2021

Denna sida uppdateras med information från Gavlefastigheter kring Agnes kulturhus. Här kommer vi att berätta vad som händer under kommande byggnation och uppförande av Agnes kulturhus. Vi börjar när rivningen av den befintliga byggnaden kommer i gång i slutet av året, och därefter ungefär varannan vecka.

Arbetsplatsen tar form
I dagsläget pågår arbetet med att ta fram produktionsritningar för Agnes kulturhus.
Under hösten kommer åtta byggbodar att placeras på Slottstorget som ska användas av yrkespersonal under byggtiden. Arbetet med att placera ut bodarna planeras starta i slutet av oktober. Därefter kommer området runt före detta Stadsbiblioteket och delar av Slottstorget att hägnas in. Det kommer att pågå ett grävarbete för att få fram ledningar i marken. Det kan medföra oljud en kortare period under vardagar dagtid.

Olika mätningar
Vi kommer utföra mätningar av vibrationer, buller, vattennivåer samt sättningar under byggtiden. Under hösten/vintern kontaktar vi dem som berörs av mätningarna.

Har du frågor?
Platschef NCC Building:
Martin Tydén, 070-432 97 11
martin.tyden@ncc.se

Projektledare Gavlefastigheter:
Johannes Allringer Eriksson, 026-17 88 36
johannes.allringer_eriksson@gavlefastigheter.se

Byggledare Gavlefastigheter:
Andreas Östblom, 070-585 37 97
andreas@jonssonconsult.se