Bad och idrottshallar – Folkhälsomyndighetens nationella riktlinjer förlängs

Folkhälsomyndigheten förlänger de nationella rekommendationerna gällande tillgång till kommunala idrottshallar och badhus till och med 7 mars. Beslutet kan komma att förlängas ytterligare.

I Gävle innebär det att kommunala badhus och idrottshallar håller stängt för allmänheten och föreningsverksamhet (födda 2001 eller tidigare). Idrottsanläggningar och badhus är bokningsbart för föreningsverksamhet för barn och unga (födda 2002 eller senare), yrkesmässig idrott, skolverksamhet samt för aktörer med medicinsk-/rehabiliteringsverksamhet förutsatt att pandemilagen och Folkhälsomyndighetens allmänna råd kan efterföljas.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i sin helhet på deras webbplats.