Ejva Damms stipendium 2020 tilldelas Emelie Markgren och Rebecca Lindsmyr

Ejva Damms stipendium är avsett att stimulera till fortbildning och studieresor och delas ut till verkligt kvalificerade konstnärer inom Gävleborgs län. Stipendierna uppgår till 30 000 kr vardera.

Emelie Markgren född år 1997 i Delsbo, studerar fjärde året vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Emelie Markgren är en mångfacetterad konstnär som arbetar med olika medier och tekniker såsom måleri, skulptur, performance och film/rörlig bild.

Markgrens måleri har sedan år 2014 ställts ut i ett flertal solo- och grupputställningar i Gävleborgs län. Hon har även ställt ut utanför länet och visat sin konst på exempelvis Carl Larssongården i Sundborn, Marabouparkens konsthall i Sundbyberg och Gustav III:s Antikmuseum i Kungliga Slottet i Stockholm. Ett av hennes verk har förvärvats av Stockholms slott och återfinns därmed i slottsamlingarna. Markgrens videokonst har visats på bland annat Hälsinglands museum, Gävle konstcentrum/Silvanum och Zita Folkets bio. Hon har även arbetat med performancekonst som framförts på scener och platser runt om i landet.

År 2019 vann Markgren H.M. Konungens teckningsstipendium ”Den Tänkande Handen”. Hon har tidigare mottagit bland annat Hudiksvalls kommuns kulturstipendium (2016) samt Hälsinge Akademi kulturstipendium (2018).

Vid sidan av det egna skapandet har Markgren även engagerat sig i konstfältet från en pedagogisk/konstvetenskaplig utgångspunkt bland annat som urvalsledamot i KFoU, Konstnärliga forsknings- och utvecklingsnämnden på Kungliga Konsthögskolan samt föreläst om samtidskonst och bildanalys för gymnasielever såväl som för politiker.

Detta år startar Markgren upp ett feministiskt konstnärligt forskningsprojekt kring kvinnor på landsbygden, så kallade ”stintor” eller ”fäbodjäntor”. Dessa kvinnor studeras dels ur ett historiskt perspektiv dels utifrån hur livsvillkoren för landsbygdskvinnor ser ut idag. Med utgångspunkten i Delsbo färdas projektet även geografiskt då det undersöker landsbygdskvinnors situation och livsvillkor även på andra platser. Resan och undersökningen kommer att mynna ut i storskaliga målningar samt en konstbok som behandlar historiska och samtida stintor på landsbygden ur ett feministiskt perspektiv. Undersökningen kommer även att ligga till grund för Emelie Markgrens framtida konstutbildning på postmasternivå i Kanada.

Rebecca Lindsmyr född år 1990 i Edsbyn, studerar på masternivå i Fri konst vid Malmö konsthögskola. Hon har tidigare studerat vid Glasgow School of Art i Storbritannien och på Gävle konstskola.

I sitt konstnärskap arbetar Rebecca Lindsmyr med olika medium såsom text, objekt och performance. Men det Lindsmyr mest förknippas med är måleri som på olika vis tar avstamp i och utforskar kroppens materia. Hon framhåller kroppen som central för vårt sätt att förstå och uppleva vår omvärld. Hennes måleri undersöker och relaterar till kroppen både fysiskt och psykiskt, på både ett immateriellt/filosofiskt och materiellt vis. Det konkreta blir abstrakt och det abstrakta blir konkret.

Lindsmyr är en etablerad konstnär som synts i flera separat- och samlings-utställningar regionalt, nationellt och internationellt. Hennes verk har ställts ut på bland annat Galleri LarsPalm, Bollnäs Konsthall och Sandvikens konsthall, men även till exempel på Galleri CC i Malmö, Köttinspektionen i Uppsala samt Grace and Clark Fyfe Gallery i Glasgow.

Som konstnär har Lindsmyr tilldelats ett flertal stipendier, priser och utmärkelser. År 2019 och 2018 tilldelades hon kultur- och konststipendier från Gunvor Göranssons kulturstiftelse, så även år 2015 och 2014. Lindsmyr förlänades Aon Community Art Award, i Storbritannien år 2016. 2015 tilldelades Lindsmyr Karin och Erik Engmans stipendium. Lindsmyr arbetar återkommande som gästlärare vid Gävle konstskola och är därtill assistent åt en av Gävleborgs mer välkända konstnärer, Sara-Vide Ericson.

Lindsmyr ämnar nu genomföra ett konstnärligt projekt som framförallt förläggs till Malmberget i Norrbotten. Malmberget är för Lindsmyr en mycket intressant miljö att arbeta i på grund av gruvdriften och de omfattande rivningar som sker kopplat till gruvverksamheten. Hon vill uppleva platsen och som utomstående försöka förstå och undersöka hur en rivning och flytt av ett hem påverkar en människa fysiskt såväl som psykiskt. Upplevelserna i och av Malmberget kommer att resultera i en serie målningar. Lindsmyr ser målningarna och den konstnärliga undersökning som kommer att äga rum i Malmberget som av betydande vikt för sin konstnärliga utveckling och en viktig del i sin pågående masterutbildning. Målningarna är tänkta att ligga till grund för den avslutningsutställning som avrundar hennes masterutbildning sommaren år 2021.