Gävle kommun lanserar ett tillfälligt kulturstöd till kulturaktörer i kommunen

Kultursektorn har som många andra drabbats hårt av coronaviruset (covid-19), samtidigt spelar kulturen en extra viktig roll i tider av osäkerhet och oro. Gävle kommun har därför valt att öppna upp för möjligheten att ansöka om tillfälligt kulturstöd, ett stöd som kan ge lokala aktörer möjligheten att fortsätta arbeta inom kulturområdet.

– Vi står inför ett faktum där flera budgeterade projekt och aktiviteter inte varit möjliga att genomföra till följd av virusspridningen. Därför känns det helt rätt att vi gör nu en omfördelning av de budgeterade medlen och ger kommunens kulturaktörer möjlighet att söka stöd säger Sofia Nohrstedt, kulturchef Gävle kommun.

Det tillfälliga kulturstödet är sökbart för föreningar och kulturaktörer och fördelning av medel görs av kulturavdelningens bidragsgrupp. Ansökningar kan skickas in från den 8 april, beslut fattas löpande.

Observera att kulturavdelningens ordinarie bidrag och stöd inte påverkas av denna satsning.

Mer information och ansökan hitta du här