Gävle kommun vill satsa på ny strategi för lek- och aktivitetsplatser

Gävle kommun ska ta fram en helt ny lek- och aktivitetsstrategi under 2022. Invånarna har under perioden 29 mars till 29 augusti möjlighet att påverka och lämna in synpunkter och idéer på vad som är bra idag i utomhusmiljöerna och vad som behöver utvecklas i framtiden.

– Vi vill fortsätta utveckla våra lek- och aktivitetsplatser för att göra dem mer tillgängliga och anpassade efter vad gävleborna vill ha. Den nya strategin kommer vara ett stöd när vi prioriterar olika satsningar och när vi bygger nya bostadsområden, säger Daniel Olsson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun.

Få in synpunkter

Gävle kommun vill få in synpunkter och idéer från invånarna på vad som är bra idag i utomhusmiljöerna och vad som behöver utvecklas i framtiden. En digital enkät genomförs under perioden 29 mars till 29 augusti 2022. I enkäten har man möjlighet att både skriva i text och markera platser på en karta. Idag finns det 94 lekplatser och runt 100 aktivitetsplatser i Gävle kommun som varierar i skick, tillgänglighet och innehåll.

-Vi vill skapa bra platser utomhus som främjar att människor i alla åldrar spontant utövar aktiviteter som lek och rörelse, säger Anna Nordin, landskapsarkitekt Livsmiljö Gävle kommun, som leder arbetet med att ta fram den nya strategin.

Utomhus och öppen för alla

En lek- eller aktivitetsplats är utomhus och utan inträde och öppen för alla. Det kan vara en lekplats, en plats där man spelar fotboll, umgås med vänner eller bara slappnar av. Det kan vara en gräsmatta, ett utegym, boulebana, pulkabacke, isbana eller en naturstig. Eller något helt annan plats som uppmuntrar till lek och äventyr för barn, unga och vuxna.

Analyseras med forskning

Svaren i enkäten analyseras tillsammans med geografiska underlag och stäms av mot aktuell forskning kring utemiljöer och rörelse. Förslaget till ny lek- och aktivitetsstrategi ska sedan förankras internt och politiskt i Gävle kommun. Allt ska vara klar under 2022.

Enkäten: www.gavle.se/tycktilluteaktivitet