Gävle kommuns kultur- och fritidsverksamheter anpassar sig till de lokala allmänna råden

Som en åtgärd för att bromsa spridningen av covid-19 så har Folkhälsomyndigheten i samråd med regionens smittskyddsläkare valt att införa extra åtgärder genom lokala allmänna råd i Gävleborgs län.

Gävle kommuns kultur- och fritidsverksamheter har gjort en översyn utifrån de lokala allmänna råden och väljer bland annat att ställa in all sin programverksamhet. Konstcentrum stänger konsthallen, men utställningen kommer att tillgängliggöras digitalt. Bio 7:an stänger helt. Biblioteken och budget- och skuldrådgivningen håller öppet som vanligt, men med begränsad service.

Ytterligare åtgärder är bland annat att Fjärran Höjderbadet och Valbobadet håller stängt för allmänheten, men håller öppet för bland annat simundervisning för skolelever, simskolor och föreningsverksamhet i enlighet med de skärpta allmänna råden. De kommunala idrottsanläggningarna kommer också fortsatt vara öppna för föreningsverksamhet i enlighet med de skärpta allmänna råden. Kulturskolan fortsätter sin undervisning i viss mån, enskilda bedömningar kommer att göras för att säkerställa att råden följs.

Vi kommer att följa de lokala allmänna råden under en period på fyra veckor. Därefter utvärderar verksamheterna läget och tar nya beslut utifrån det.