Gävles konstverk får koordinater för underhåll och konstapp – konsten blir tillgänglig för fler

Gävle Konstcentrum har nyligen digitaliserat och samlat kommunens cirka 300 offentliga konstverk i en databas. Nästa steg är att lägga in konstverkens geografiska koordinater på en digital karta (GIS). -Vi mäter in all konst för att underlätta skötsel och tillsyn men informationen kan också användas för att bygga digitala stadsvandringar eller skapa andra digitala initiativ kring konsten. På så sätt blir konsten tillgänglig för många fler, säger Malva Molund, samordnare på Gävle Konstcentrum.

Bra för snöröjning och underhåll
Gävle kommun äger 300 offentliga konstverk och några står i till exempel i parker och på torg. Idag har Konstcentrum uppgifter om konstverkets namn, konstnären, år, teknik, plats, material, pris och övrig information i databasen RegitArt. Nu kopplar man på geografiska koordinater till konstverkens platser. Syftet är att veta exakt var alla konstverk finns i kommunen.

-Våra medarbetare och entreprenörer kan använda informationen vid till exempel snöröjning och se exakt var verken finns och vara extra försiktiga, säger Karl Blad, gatu- och parkchef i Gävle kommun.

När kommunen ska upphandla drift och skötsel av en entreprenör kan kartinformationen med konstverken bifogas i upphandlingen. I dag finns bland annat parkbänkar och papperskorgar utsatta på digitala kartor för att man enkelt ska kunna hitta dem samt samordna tömning/underhåll.
-För Konstcentrum blir det enklare att göra skötsel- och underhållsplaner för konstverken, säger Malva Molund.

Samarbete med studenter
Konstcentrum samverkar med Gata- och park i sektor Livsmiljö i Gävle kommun. Under elva veckor gör två studenter från Folkuniversitet i Gävle, sin GIS praktik på Gata- och park. De märker ut konstverken och lägger in deras geografiska positioner på en karta.  De tar också foton på konstverken för att inventera deras skick.
-Studenterna får en verklig uppgift och ett relevant uppdrag som blir ett bra stöd för oss, säger Karl Blad.
I maj ska arbetet att vara klart.

Studenterna Oskar Andersson och Magnus Sandqvist har valt Gävle för att det är en känd GIS-stad i landet.
-GIS området är en växande bransch. Vi gillar att vara med och bygga samhället och valde Gävle kommun för att se hur GIS kan fungera i praktiken i offentlig verksamhet, säger Oskar och Magnus.
Magnus berättar att han har en konstvetenskaplig bakgrund så därför var det här uppdraget extra intressant.

Konst i din smartphone
Region Gävleborg har idag en app som heter Konstfiktion och Fakta (KOF). Det är en app för smartphones som ger tillgång till den offentliga konsten i Gävleborgs län. Nästa steg är att föra över information om Gävles offentliga konstverk till den appen, ett arbete som beräknas vara klar i höst. Gävlebor och andra kan på så sätt ta del av den offentliga konsten genom att titta på kartan var konstverken finns i Gävle, klicka in sig och läsa mer och se en bild. En digital samlingsplats för konstverk.