Jag hoppas mitt konstverk berör

Inom kort avslutas byggprojektet efter Drottninggatan. Gatan har under lite drygt ett år genomgått ett rejält ansiktslyft till glädje för stadens flanörer och verksamheterna efter gatan.

Nu färdigställs de sista delarna av Drottninggatans ombyggnation med belysning, möbler och som kronan på verket kommer i början av november konstverket ”Stapelstaden” att installeras. Konstverket är ett knappt två meter högt och 220 kilo tungt mästerstycke i gjuten och rödpatinerad brons.

Platsen skapar konstverket
Ebba Bohlin, konstnären bakom Stapelstaden, beskriver sig som kvinnan som talar med platser. När hennes skapandeprocess startar så vill hon försöka förstå så mycket som möjligt om den plats där hennes konstverk ska placeras. Vad präglar platsen? Hur ligger den rent geografiskt? Med Gävle var det vår position som Östkustens största hamn och vad detta inneburit både historiskt och i nutid med all in- och utskeppning av varor som främst fångade hennes intresse.

– Tänk så mycket liv och rörelse det har varit och är i hamnen säger hon.

Hamnens in- och utflöde av varor då och nu
Konstverket Stapelstaden kännetecknas av sina svällande former. Ebba har funderat mycket kring det djupt mänskliga behovet av att samla. Att få lägga på hög och känna att man klarar sig, att ha lite hull för att det ska finnas något ”att ta av”, att ”samla i ladorna”. Hon kopplar detta till flödet av varor genom Gävle hamn och hur det har sett ut historiskt när man lossade, staplade, stuvade och lagrade varor.

Vad betraktaren ser ligger i hennes eget öga, men Stapelstaden symboliserar mycket av hamnens betydelse för Gävle. Säckar med kaffebönor som staplades, timret och stångjärnet som lades på hög och de slingrande skeppsrepen som låg vid kajen. Vad ser du när du betraktar konstverket Stapelstaden? Den 3 november lyfts konstverket på plats, så gör gärna ett besök på Drottninggatan och bilda dig din egen uppfattning.

Visste du att:
År 1491 fick Gävle stapelrätt, det vill säga rätten att bedriva import och export. Staden har sedan dess varit en viktig handelsplats.

Vid ett projekt liknande det för Drottninggatan så ska 1 % av budgeten avsättas för konstnärliga gestaltningar, detta är den så kallade enprocentsregeln.