Nu är lekparken i Skogsfruparken i Olsbacka i Gävle upprustad

Lekparken i Skogsfruparken i Olsbacka i Gävle har genomgått en upprustning under hösten 2020. Gävleborna har varit med och bidragit med hur lekparken utformats. -Det är roligt att få uppfylla flera av Gävlebornas och framför allt barnens önskemål som kom fram i dialogerna. Det blir en bättre plats när de boende är med och påverkar och utvecklar sin livsmiljö, säger Erika Klang, landskapsarkitekt vid Livsmiljö Gävle kommun som utformat lekparken.

Parken har blivit en mötesplats för många fler än tidigare och parkytorna används på nya sätt. Lekredskapen är fler och mer utspridda i parken idag.
Flera har önskat saker som vi kanske inte tänkt på annars, säger Erika Klang och nämner discogolfkorgen.

I lekparken finns nu bland annat en studsmatta och snurrkarusell, som är tillgänglighetsanpassade, gungor, klätterställning, släntrutschkana och sandlåda. Det finns konstgräs som markunderlag/fallskydd vilket gör alla redskap tillgängliga. På området finns en anlagd asfaltsslinga som gör att man kan cykla eller röra sig runt på ett smidigt sätt i den stora parken. Den tidigare grusplanen är asfalterad, vilket gör ytan användbar för fler typer av aktiviteter. Här finns också en discogolfkorg uppsatt. På vintern brukar de närboende spola is på ytan, vilket blir enklare med den släta planen.

 

skogsfruparken skogsfruparken Skogsfruparken Skogsfruparken