Nu startar upprustningen av Gävle kommuns hundrastgårdar

Under sommaren och hösten 2022 kommer flera av Gävle kommuns hundrastgårdar att byggas om. Och några mindre att läggs ned.Först ut är hundrastgården på Atlasgatan på Brynäs som kommer att byggas om med start i vecka 22. Därefter kommer hundrastgården på Lugna gatan i Andersberg och Pilparken i Forsbacka att byggas om.

I Gävle kommun finns i dagsläget 17 hundrastgårdar. Många är eftersatta och i stort behov av upprustning.  Det ska också bli en jämnare spridning av hundrastgårdarna i kommunen, för i vissa stadsdelar finns flera hundrastgårdar medan andra saknar en. Det finns ett stort intresse hos Gävleborna kring hundrastgårdar.

-Vi får in många medborgarförslag och Gävleborna lämnade också in många synpunkter under dialogarbetet som var en viktig del i underlaget till nya Gävle Hundrastgårdsprogram som togs i samhällsbyggnadsnämnden 2021. Det är glädjande att vi i år börjar bygga om hundrastgårdarna i kommunen, säger Daniel Olsson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Hundrastgårdsprogrammet innehåller riktlinjer för hur hundrastgårdarna ska se ut och på vilka platser de ska ligga i kommunen. Gävlebornas synpunkter och önskemål har varit en viktig del i det arbetet.

-Hundrastgårdarna är en del i stadsplaneringen och det är viktigt hur de är utformade. Hundar liksom människor behöver flexibla, varierande och kreativa gröna utemiljöer för att må bra, säger Erika Klang, landskapsarkitekt och den som arbetat fram Gävle Hundrastgårdsprogram.

Först ut är Atlasgatans hundrastgård på Brynäs. Den får en tydligare ingång med en sluss och gården delas in i två delar. I den mindre gården kan små hundar vara trygga tillsammans. Här monteras en ny soffa och bänkbord samt stockar och stenar för att både hundägare och hundar ska trivas. Den större gården är långsträckt, vilket ger en bra löpsträcka för de större hundarna, och är något som uppskattas av besökarna idag. Under de nya staketen läggs stenplattor så att hundarna inte kan gräva sig ut.  Det installeras också belysning för en ljusare och tryggare miljö.

Den större gården kommer öppnas upp igen när arbetet är klart medan den mindre delen hålls stängd ytterligare 8–10 veckor i väntan på att gräset ska växa fram. Under perioden gården är stängd, kan besökare rasta hundarna vid Kyrkvaktargatans eller Hagtornsgatans hundrastgård. När Atlasgatans hundrastgård är ombyggd kommer de två mindre att tas bort i enlighet med handlingsplanen i hundrastgårdsprogrammet.

Lugna gatans hundrastgård blir Andersbergs stora mötesplats för hundar och hundägare. Gården kommer att utökas in i skogen och delas upp i två delar. Den mindre gården bevaras och passar bra för små hundar. Den kompletteras med aktivitetsutrustning i form av stockar och större stenar. I den större gården bevaras naturmarken med dess möjligheter till aktivitet. Gårdarna får en gemensam entré i form av en slussgrind, nya sittplatser samt ny belysning. När Lugna gatans rastgård är ombyggd kommer de två mindre gårdarna på Solröksgatan och Norrskensgatan att läggas ned.

Hundrastgården i Pilparken i Forsbacka ska utvecklas till områdets mötesplats för hundar och hundägare och den blir dubbelt så stor under sommaren 2022. Den förses med soffor, slussgrind, bättre belysning och aktivitetsutrustning.

 

Till hösten 2022 planeras hundrastgården i Siporexparken i Valbo att byggas om och utökas. Hundrastgården har ett strategiskt läge och bildar tillsammans med pulkabackar, lekpark, stora grönytor och promenadstråk ett fint rekreationsområde i Valbo. Siporexparken blir tillsammans med Skolvägen Valbos två rastgårdar då stadsdelen är utbredd. Även Sätraängarnas hundrastgård kommer utökas med planerad start under hösten 2022.

Ett flertal hundrastgårdar utreds under 2022/2023. Bland annat pågår ett förstudiearbete för en större aktivitetshundrastgård i Regementsparken i Gävle. Något som många hundägare önskar. Även utveckling av framtida hundrastgårdar i Hille/Strömsbro och Hedesunda utreds under perioden 2022-2023.

Mer information:

https://www.gavle.se/kommunens-service/bygga-trafik-och-miljo/planer-och-samhallsbyggnadsprojekt-i-gavle/pagaende-projekt-inom-trafik-och-infrastruktur/

https://www.gavle.se/kommunens-service/kultur-och-fritid/natur-och-friluftsliv/parker-och-natur/hundrastgardar/ (Hundrastgårdsprogram och Gävles hundrastgårdar)