Skulpturen ”Sommar” av Nils Sjögren ska flyttas in och omplaceras

Skulpturen ”Sommar” av Nils Sjögren som står i Stadsträdgården i Gävle kommer att flyttas inomhus tisdag 13 september.

-Skulpturen utgör ett vackert inslag i Stadsträdgården. På grund av parkens lummighet utsätts den relativt sköra skulpturen för en stor mängd biologisk påväxt och fukt. Det medför i förlängningen att skulpturen skadas och faller sönder. Därför väljer vi att ta in Sommar tills vi finner en lämpligare plats i Gävle, säger Malva Molund, koordinator för offentlig konst i Gävle kommun.

Skulpturen ska nu magasineras och torkas ur för att på sikt placeras på ett lämpligare ställe i Gävle. Malva Molund kan idag inte säga hur lång torktiden är och var den nya platsen blir för skulpturen Sommar.

-Vi vill finna rätt sammanhang och arbetar aktivt för att hitta en bra plats för skulpturen i Gävle, säger Malva Molund.