Stöd för Prova på- och kom tillbaka-aktiviteter

Nu finns ett nytt tillfälligt stöd för Prova på- och kom tillbaka-aktiviteter som går att söka från 1/7 2021. Syftet med stödet är att stötta föreningar som vill erbjuda barn och unga möjligheten att prova på eller komma tillbaka till föreningsdriven aktivitet samt att underlätta en eventuell återstart av verksamheten efter en tids uppehåll.

En förening kan till exempel ha ett arrangemang för att rekrytera nya medlemmar eller motivera före detta medlemmar att hitta tillbaka.

Om du har frågor om ansökningsprocessen kan du kontakta oss via mejl

Läs mer om Prova på- och kom tillbaka-aktiviteter här.