Stöd till avgiftsfria höst- och jullovsaktiviteter 2021

Gävle kommun ger nu ett ekonomiskt stöd åt föreningar som anordnar höst- och jullovsaktiviteter 2021.  Stödet ska gå till trygga och inkluderande lovaktiviteter inom kultur, fritid och idrott. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 6-15 år och aktiviteterna ska vara avgiftsfria.

-Vi är glada över att kunna ge fortsatt stöd till vårt föreningsliv och erbjuda lovaktiviteter för barn och unga. Resultaten från föreningarnas sommarlovsaktiviteter är mycket goda. Vi ser att deltagandet varit stort och uppskattat. I och med coronapandemin är det viktigare än någonsin att stimulera en aktiv fritid under trygga former, säger Hanna Krantz, enhetschef Konst och Kultur, Livsmiljö Gävle.

Ansökningstiden är 8-26 september och görs via e-tjänst på gavle.se.

Mer information:

Stöd till avgiftsfria höst- och jullovsaktiviteter – Gävle kommun (gavle.se)