Två unga lovande konstnärer Anjel Tawaifi och Emelié Farkas får Gävle kommuns stipendium på 250 000 kronor

Idag 20 oktober har Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun beslutat att Karin och Erik Engmans stipendium 2020 tilldelas Emelié Farkas och Anjel Tawaifi. Två lovande unga konstnärer i Gävle får 125 000 kronor vardera för utbildning och fortbildning.

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut syskonen Karin och Erik Engmans stipendium. Stipendiet grundar sig på en donation från Gävlebon Erik Engman som avled 2001, och delades ut för första gången 2005. Stipendiets ändamål är att stimulera konstnärerna till utbildning och fortbildning. Enligt testamentet ska två lovande unga konstnärer i Gävle dela på ett belopp som uppgår till 80 % av fondens årliga avkastning. Beloppet uppgår till 125 000 kronor vardera.

Emelié Farkas
Emelié är född (1991) och uppvuxen i Växjö. Hon har läst kulturledarprogrammet vid Linnéuniversitetet och även arbetat som kulturpedagog vid Sölvesborg kommun. Emelié Farkas bor i Torsåker, Hofors. Farkas har en tydlig koppling till Gävle då hon våren 2020 avslutade tre års studier vid Konstskolan i Gävle. I år har Emelié Farkas emottagit Gävle museivänners stipendium till Lars Mattons minne samt Johnny Martinsson konst- och utbildningsstipendium.

Nästa år ska Emelié Farkas ha sin första mer omfattande soloutställning på Länsmuseet Gävleborg. I utställningen kommer projektet ”Krås och krona” att presenteras. Projektet kretsar till stor del kring järngjuteri men har även en hel del grafiska inslag. ”Krås och krona” undersöker hur personer med maktpositioner avbildas i konsten. Inspirationen till projektet är historisk då man i äldre tiders konst signalerade status på avbildade personer med makt genom att använda sig av krås och kronor. Med avstamp i historien ämnar Farkas skapa ett eget konstnärligt narrativ som diskuterar makt och status på ett nytt sätt.

Projektet är en viktig milstolpe och en stor möjlighet för Emelié Farkas som ung konstnär. Dessutom kommer projektet att nå ut och kunna upplevas av invånare och besökare i Gävle kommun med omnejd.

 

Anjel Tawaifi
Anjel är född (1991) och uppvuxen i Gävle och har varit bosatt i stan från och till i vuxen ålder. Hon har studerat två år vid Konstskolan i Gävle samt har tidigare arbetat vid Gävle Konstcentrum. Anjel Tawaifi studerar för närvarande på masterutbildningen i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Parallellt med studierna arbetar hon som forskningsassistent vid universitet samt som utställningsassistent på Uppsala Konstmuseum. Hon har tidigare läst ett år på glas- och keramikutbildningen vid Konstfack i Stockholm.

Anjel Tawaifi har bland annat tilldelats Gävle kommuns ungdomskulturstipendium samt kulturstipendium. I år tilldelades hon studentkårens konstvetenskapliga stipendium. I sina studier och sitt konstnärskap intresserar sig Anjel Tawaifi för det relationella förhållandet mellan teori och praktik, mellan språk och form, mellan kropp och själ. Det finns en förhoppning om att bryta den hegemoniska binära uppdelningen som allt som oftast sker mellan de olika förhållandena som egentligen är beroende av varandra. Nu vill Tawaifi skapa konstobjekt med utgångspunkt i ovanstående beskrivna förhållanden och planera för en utställning, gärna i Gävle. I samband med projektet vill hon även genomföra en föreläsnings- eller seminarieserie som kretsar kring konstnärlig forskning samt producera någon form av publikation med ett pedagogiskt fokus. Projektet är mångfasetterat och spännande, inte minst i dess avsikt att röra sig på flera olika nivåer simultant.

Kyrkans ungdomsgårdars resestipendium 2020 tilldelas Lars Hall.

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut Kyrkans ungdomsgårdars resestipendium till välmeriterade ungdomsledare, som på fritiden gjort goda insatser i ungdomsarbetet. Stipendiet ska användas till en studieresa och beloppet uppgår till 12 000 kronor.

Lars ”Lasse” Hall känns mest igen från sin roll som föreståndare på fritidsgården och träffpunkten Helges i Anderberg där han har arbetat i mer än 35 år, sedan 1984. Han har bland annat varit med och startat kulturprojekt som Helges riksbekanta musikverksamhet. Lars har haft mycket stor betydelse och varit navet i flera andra satsningar på ungdoms- och integrationsprojekt i stadsdelen. Många är de ungdomar som av Lars fått ett personligt uppmuntrande och en ofta avgörande fristad på fritidsgården. Lars engagemang för ungdomar sträcker sig långt utöver den betalda arbetstiden, ett starkt socialt engagemang som involverar alla grupper, nationaliteter och åldrar.

Lars Hall får detta för att han under lång tid helhjärtat gett stöd åt, och varit en otroligt viktig positiv kraft för, väldigt många barn och ungdomar.

 

Ungdomskulturstipendier 2020 tilldelas Elin Zhang, Valter Johansson och Ebba Löfgren.

Ungdomskulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra individuella och kollektiva insatser på kulturområdet och uppgår i år till 10 000 kronor vardera.

Elin Zhang är född 2006 i Gävle. Elin är sedan ett flertal år tillbaka elev på Gävle Kulturskola där hon tar enskilda lektioner, ensemblelektioner samt läser teori. Vid sidan av sitt stora musikintresse är Elin dessutom aktiv inom bildkonsten. Hon har tydligt och målmedvetet planerat sin medverkan i flera tävlingar och konserter i bland annat St. Petersburg och Stockholm kommande vår. Hon planerar dessutom för en konstutställning i höst. Elin Zhang tilldelas ungdomskulturstipendiet för att kunna fördjupa sig och utveckla sin begåvning såväl inom musiken som konsten och därmed öka möjligheterna för en karriär på dessa områden.

Valter Johansson är född 1997 i Gävle och uppvuxen i Säffle. Valter är sedan fyra år tillbaka bosatt i Gävle och har nyligen studerat vid Gävle Konstskola. Hans verk har ställts ut i jurybedömda utställningar såsom Länskonsten, Teckningsbiennalen i Sandviken samt Höstsalongen på Gävle Konstcentrum. Han blev utvald att genomföra den årliga utsmyckningen av Bollnäs Folkhögskolas entré 2019 – 2020. Valter är aktuell med en soloutställning på IDKA/Kulturkiosken i Gävle. Tidigare i år var han representerad i en samlingsutställning på Little Art Cakery.

Valters konst är surrealistisk; det är en bisarr drömlik inre värld med sällsamma motiv betraktaren får möta i hans verk. Valter Johansson tilldelas stipendiet för att införskaffa högkvalitativt konstnärsmaterial och därigenom få större förutsättningar att ytterligare utveckla sitt begåvade konstnärskap.

 

Ebba Löfgren är född 2001 i Gävle. Ebba har varit konstintresserad sedan unga år. Våren 2020 tog hon studenten vid Vasaskolans estetiska program med bild- och forminriktning. Ebbas examensarbete bestod i att göra en muralmålning till Musikhuset i Gävle. Ebba arbetar mycket med illustrationer, muralmålningar och spray-färg. Hon har bland annat skapat ett verk med Gävlemotiv i vilket Eric Grates Gudinna vid hyperboreiskt hav har en framträdande plats. Tidigare i år blev hon, i konkurrens med ett stort antal internationellt erkända sökande konstnärer, uttagen till den välansedda Street art/graffitifestivalen Springbeast i Stockholm.

Hon tilldelas stipendiet för att införskaffa köpa konstnärsmaterial och därigenom få större förutsättningar att ytterligare utveckla sitt begåvade konstnärskap.

Vi ber att få återkomma angående utdelning av stipendierna då inget är klart i dagsläget.

 

Foton på Anjel Tawaifi och Emelié Farkas.