Tyck till om utvecklingsplan för Stenebergsparken

Gävle kommun ska göra en utvecklingsplan för hur Stenebergsparken på Brynäs kan utvecklas och bevaras över tid. Har du idéer och förslag på hur Stenebergsparken kan bli ännu bättre? Nu kan du tycka till under perioden 15 mars– 30 april 2023.

Stadsdelen Brynäs och området omkring utökas och växer. Vi vill se till att Stenebergsparken bevaras och utvecklas till en levande och attraktiv stadsdelspark för närboende och besökare. Utredningen syftar till att göra en utvecklingsplan för hur parken kan utvecklas och bevaras över tid.

Om Stenebergsparken

Stenebergsparken har en rik historia och är en viktig stadsdelspark för Brynäs och Gävle i stort. Parken ritades av Lars Israel Wahlman, arkitekt/landskapsarkitekt, känd för bland annat Engelbrektskyrkan i Stockholm. Tanken var att Stenebergsparken skulle bli en park för boende i området som hade långt till Boulognerskogen och Stadsträdgården. Stenebergsparken invigdes 1925. Den hade fokus på barnens lek och med många ytor för aktivitet. Lars Israel Wahlmans förslag blev inte genomfört fullt ut på grund av ekonomiska svårigheter efter första världskriget. Dagens park är präglad av olika kompletteringar som gjorts under årens lopp. Den senaste förändringen i parken genomfördes 1978 av landskapsarkitekt Ingvar Tiveskog.

Plats

Stenebergsparken – Google Maps

Tidplan

Parkutvecklingsplanen planeras att vara klar till 2024.

Gävleborna tycker till

Under 2023 kommer vi att samla in önskemål från Gävlebor via en webbenkät. Enkäten är öppen 15 mars – 30 april 2023. Lämna dina synpunkter här:

https://link.webropolsurveys.com/S/7F29447557D1F514

Har du frågor eller behöver hjälp att svara på den digitala enkäten, kontakta Gävle kommuns kundtjänst.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram ett underlag inför framtida planeringsarbeten för parken. I utredningen ser vi över brister, vad som är möjligt att genomföra, i vilken omfattning och vidare arbete. I utredningen beskrivs mål och effekter. Utredningen ska leda till en övergripande utvecklingsplan för Stenebergsparken. Planen ska fungera som ett beslutsunderlag.

 

 

 

 

Lekplats Stenebergsparken skulptur Stenebergsparken