Utställning Cirkusperspektiv Circus meets visual arts på Konstcentrum

Cirkusperspektiv CIRCUS MEETS VISUAL ARTS pågår 19 september - 4 oktober 2020 på Gävle Konstcentrum

VERNISSAGE 19 september kl.12-16
INVIGNING kl 12 & 14
OBSERVERA! endast föranmälan och begränsat antal platser.

Utställningen invigs av Helene Börjesson ordförande Kultur- och fritidsnämnden Gävle kommun. Kurator Marie-Andrée Robitaille är på plats tillsammans med Hanna Krantz, enhetschef Konst och Kultur.

Performance sker under vernissagen kl. 12.00 och 14.00.
Under Cirkusåret 2020 arrangerar Gävle kommun en rad cirkusaktiviteter. I samband med detta har Gävle Konstcentrum givit CIRKUSPERSPEKTIV i uppdrag att skapa en utställning och ett program som utforskar möjligheterna i ett möte mellan cirkuskonst och bildkonst, CIRCUS MEETS VISUAL ARTS.

Samtida cirkus innehåller en stark potential för utforskande av kollaborativa processer, interdisciplinära angreppssätt och interaktioner med omgivningen. Mitt i den globala pandemin och pågående klimatkris är det inte bara nödvändigt, utan alltmer akut, att ifrågasätta och omförhandla hur vi människor interagerar med vår omvärld. Marie-Andrée Robitalles cirkusverk är del av en process där hon undersöker skiftet från en kiftet från en antropocentrisk (människo-centrisk) cirkus till en som tar väsentlig hänsyn till andra krafter än de mänskliga i kompositionen av cirkus.

I konsthallen visas objekt utvalda av konstnären för att de just är spektakulära till sin form, textur, läte, rörelse samt deras association till kris och mänsklig sårbarhet. Bubblor i form av dodecahedroner påminner oss om formen av ett virus, en brandfilt ämnad att skydda mot eld eller värma en nedkyld kropp skulpteras i suggestiva former, andra foliestycken tar med oss på luftburna dansupplevelser. Fendrar som vanligen används för att absorbera rörelseenergin från en båt blir pendlar i en omslutande ljudinstallation. Robitaille manipulerar, skapar och styr om dessa objekt som ett poetiskt svar och mjukt motstånd till de kriser vi erfar. Utställningen drar istället uppmärksamhet till de dynamiska relationer vi har till andra varelser, element, objekt och mänsklig aktivitet.

Som en del av utställningen visas en serie verk av Einar Kling Odencrants.
Parallellt med utställningen erbjuder konstnären en rad olika performance med manipulation, omskapande och interagerande med de exponerade objekten. Det är en inbjudan till betraktaren att stiga in i cirkuslaboratoriet där forskaren letar efter en ny världsordning. Performanceverket är en blandning av den poesi som kommer av drömda landskap, av rubbad uppfattning om former, abstraktioner av ljud, form och rörelse. En långsam cirkus som tar tid på sig att testa sina nya förhållningssätt till omgivningen.

Curator and circus artist:
Marie-Andrée Robitaille

Collaborators:
Visual Artist: Rachel Wingfield
Sound designer: Hara Alonso
Pictures: Einar Kling Odencrants
Technical support and objects making: Eduardo Cardozo

Samarbetspartner: Gävle Konstcentrum, SKH-Stockholm University of the Arts, Kristofferscenen, CirkusPerspektiv AB