Vi återskapar ett öppet landskap

 

Vi återskapar ett öppet landskap.

Gävle kommun restaurerar just nu det gamla odlingsmarken här vid Stormuren i Sätraskogen genom stubbfräsning och slagklippning.

Syftet med arbetet är att återskapa ett mer öppet landskap, så som det såg ut fram till mitten av förra seklet. Åtgärderna kommer också att underlätta den framtida skötseln i området som kommer att bestå av slåtter på vissa ytor. Till en början kommer landskapet att bli väldigt förändrat under restaureringsfasen, men vegetationen repar sig och grönskar igen till våren!