Vi rustar lekparken i Holmsund

Samlat in synpunkter

Den 8-22 februari 2021 samlade vi in synpunkter och önskemål från Gävlebor genom en webbenkät. Av de som svarade använder de flesta parken en gång i veckan eller en gång i månaden. Det är lekplatsen som drar mest människor men det är även en plats för lugn och ro samt aktivitet och idrott. Några citat: ”En lugn och trevlig plats för barnen”, ”Nära till hemmet, tryggt utan trafik” och ”Närhet till vacker miljö och bra läge mellan promenad runt kyrkängarna och Bomhus centrum. Man stannar och leker på vägen.”

Många tycker att platsen är bra men att lekdelen behöver rustas upp. Gärna mer lek för större barn, utegym och plats för att grilla och umgås. Att skapa tillgänglighet, ha fler sittplatser och bättre belysning är förslag till utveckling av parken.

Livsmiljö Gävle tackar för alla synpunkter. Nu sammanställs dessa och utgör ett underlag för gestaltningen av parken.

 

Plats

Se vad parken ligger i Googles karttjänst.

Tidplan

Förstudie och upprustning av lekparken ska ske under 2021.

Boulebana Holmsunds lekpark. Parkbänkar i Holmsund. Fotbollsplan i Holmsunds lekpark. KlätterlekHomsunds lekpark Holmsunds lekpark Område Holmsunds lekpark