Vi rustar lekparken Holmsund i Bomhus

Samlat in synpunkter

Den 8-22 februari 2021 samlade vi in synpunkter och önskemål från Gävlebor genom en webbenkät.

Tack alla ni som tyckt till om vad parken ska innehålla!
Parken kommer att erbjuda nöjen med hög tillgänglighet för både stora och små. Det här kommer vi att ordna:

  • Ny lekutrustning med bland annat gungor, klätterställning, balanslek och kullar
  • Sandlåda med bord, parasoll och trädäck
  • Grillplats och nya sittmöbler
  • Ny boulebana
  • Upprustad fotbollsplan
  • Otrygga buskage tas bort
  • Bättre belysning för en ljus och trygg park

Skiss över Holmsundsparken

Skiss över karta Holmsundsparken.

Plats

Se vad parken ligger i Googles karttjänst.

Tidplan

Förstudie och upprustning av lekparken ska ske under 2021. Byggperiod är hösten 2021.

Boulebana Holmsunds lekpark. Parkbänkar i Holmsund. Fotbollsplan i Holmsunds lekpark. KlätterlekHomsunds lekpark Holmsunds lekpark Område Holmsunds lekpark