Information till aktörer inom kulturområdet med anledning av coronavirus

Information till avtalsföreningar, studieförbund och aktörer inom kulturområdet i Gävle kommun med anledning av coronavirus (covid-19).

Kulturstöd och redovisning

Verksamheter och projekt som har beviljats bidrag kommer inte att krävas på återbetalning för de projekt, arrangemang och verksamheter som har ställts in, skjuts fram eller förändrats.

I första hand rekommenderas att aktörer planerar om eller skjuter upp aktiviteter, vid behov kan man behöva ställa in helt.

Övriga åtgärder

  • Anstånd med hyresinbetalningar för konstnärer som innehar ateljé i Vävaren
  • Anstånd med betalning av hyra för föreningar som hyrt lokal i Furusalen eller på Gasklockorna