Konstverket ”Läger” invigt vid Valbo sportcentrum

Den 1 september invigdes det offentliga konstverket ”Läger” av Johan Thurfjell vid Valbo sportcentrum.

Valbo sportcentrum är en byggnad från 1960-talet med stark arkitektur och många fina byggnadsdetaljer. För den konstnärliga gestaltningen var en viktig aspekt av uppdraget att knyta an till den äldre arkitekturen och tegelfasaden. Dessutom fanns ett önskemål om att skapa en samlingspunkt Johan Thurfjell har ofta en poetisk ton och skapar konstverk som ser ut att vara en del av en berättelse, en saga, en dröm eller ett minne.

Verket ”Camp Fire” var en del av en uppmärksammad utställning av Johan Thurfjell som visades på Galleri Nordenhake i Stockholm år 2018.

Lägerelden återfinns i gestaltningen för Valbo sportcentrum. Elden är någonting många minns från barndomens utflykter med korvgrillning och en plats kring vilken människor samlats i alla tider. I Valbo blir lägerelden den självklara mötesplatsen på väg till och från sportcentret. Konstverket fungerar som en given samlingsplats för både skolelever såväl som för badhusbesökare.