Utbildningssatsning på sommarens lovledare – alla barn ska kunna vara med!

I år erbjuder Elin Ivarsson, kultur- och fritidssamordnare, alla ledare som arrangerar lovaktiviteter en föreläsning om hur man bemöter barn och unga med diagnoser. Måns Lööf, på barn- och ungdomspsykiatrin i Gävle, ger råd hur man kan bemöta barn i olika situationer.

Gävle kommun ger stöd till föreningarnas sommarlovsaktiviteter. I år erbjuder kommunen alla ledare dessutom en gratis föreläsning om hur de kan bemöta barn och unga med osynliga funktionsnedsättningar, som adhd och autismspektrumtillstånd. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. Över 80 deltagare från föreningar och organisationer har visat intresse för utbildningen.
-Målet är att alla barn ska kunna vara med på våra sommarlovsaktiviteter. Med utbildade ledare hoppas vi att fler barn får en positiv lovupplevelse och kan fortsätta att vara med i Gävles föreningsliv, säger Elin Ivarsson.
Föreläsningen är en helt ny en del i Gävle kommuns arbete med att skapa en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga.

Struktur och tydlighet

I tidigare generationer har vuxna haft auktoritet bara genom att vara vuxna. Idag är relationer en färskvara. Relationer bygger man upp genom att se varje individ, bry sig om personen och är tydlig i sin kommunikation.
-Idag måste vi skapa en relation med våra barn innan de kan lita på oss som ledare oavsett om det är i familjen eller i en förening, säger Måns Lööf. Han är utbildad sjuksköterska, KBT-terapeut och idrottsledare och arbetar till vardags med barn och unga med särskilda behov på barn- och ungdomspsykiatrin i Gävle.

Bearbetar information annorlunda

När beteendet blir ett stort hinder och innebär svårigheter i vardagen uppfyller man kriterierna för en diagnos. Struktur, tydlighet och framförhållning passar alla barn och unga. Men personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver det ännu mer eftersom de bearbetar information på ett annorlunda sätt. De behöver stöd i att planera sin vardag och förberedas på vad som ska hända.

Autism och adhd

Autismspektrumtillstånd beskriver en person som fungerar annorlunda i det sociala samspelet. Spektrum är ett ord för att beskriva att färgerna går i varandra utan en tydlig gräns. Tillstånd innebär att det handlar om ett sätt att vara, inte en sjukdom. Barn med autism har svårt att tolka kroppsspråk och har en begränsad förmåga till socialt samspel. De tar gärna saker bokstavligt. Adhd har mellan 5 – 7 procent av alla barn/unga i samhället. Barn med den här diagnosen påverkas starkt av olika ljud och är duktiga på att se detaljer.
-Det är bra att vara i en lugn miljö när du till exempel ger information, säger Måns.

Ställ fråga i början

Hur ska jag som ledare göra för att verksamheten ska passa för alla barn?  Ta initiativ och samarbeta med barnens föräldrar  – för att hitta sätt att nå fram till de olika deltagarna i gruppen. Är det något särskilt jag ska tänka på med ditt barn? är en bra fråga att ställa till föräldrar vid starten. Barnet kan ha det jobbigt hemma av olika anledningar, vilket kan påverka barnet under lovaktiviteten.

Struktur ger trygghet

Barn slappnar av och blir tryggare när det finns en struktur och rutiner för vad som ska ske under dagen. Ledare kan använda en skrivtavla till sin hjälp och skriva upp vad som ska hända och vilka regler som finns. Att använda sig av ett bildschema och visa övningar visuellt är ett annat sätt att skapa struktur för barnen. Om barnen ska åka på en utflykt, dvs göra något annorlunda, är det bra att berätta allt som ska ske i förväg.

Förstärk när du gör rätt

Vill du förändra ett beteende är det bästa sättet att förstärka när du gör något rätt – inte när det är fel.
-Barnet kan bli argt i vissa situationer och då kommer du inte att nå fram med information. Du måste vara lugn och tänk på att du är ett föredöme.
Det kan vara bra att fråga barnet i början – Hur vill du att jag ska göra när du blir arg? säger Måns.

BIG erbjuder utbildningskväll

Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) erbjuder också unga ledare, som ska arbeta med sommarlovsaktiviteter, till en utbildningskväll.