Träffpunkt för seniorer anordnar ”Promenadprat med mellanrum”

Covid -19 påverkar oss alla på ett eller annat sätt. I en sån här situation är det normalt att känna oro och ovissheten tär på oss. Det kan innebära en stor belastning för det psykiska välbefinnandet. Det du kan göra själv är att försöka bibehålla de vardagliga rutinerna. Gå upp i samma tid, ät bra mat, prata med andra, försök att röra på dig och håll dig till dina vanliga sömnrutiner.

Träffpunkt för seniorer erbjuder:

”Promenadprat med mellanrum”

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att promenera i naturen och hålla avstånd.

Undvik att åka kollektivtrafik till aktiviteten.

Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Är du intresserad?

Välkommen till Milles änglar i Boulognerskogen:

Alla måndagar i maj kl. 10.00

Ingen anmälan