Arbete för trygghet och framtidstro i Gävle

Alla ska känna trygghet och framtidstro i Gävle. För det krävs bra samarbeten mellan flera delar av samhället. Gävle kommun, Polisen och Gavlegårdarna samverkar på många olika sätt för att förebygga brott och bygga ett tryggt samhälle.