Dialoger om Näringen i höst

Just nu riggas det kommande programmet för en fördjupad översiktsplan över Näringen, och en genomförandestrategi för hur stadsomvandlingen ska ske.

Samtidigt planeras höstens dialoger med näringsidkare och fastighetsägare på Näringen. Personer inom projekt Näringen och Näringslivsavdelningen ska tillsammans genomföra ett 60-tal företagsbesök på Näringen under september-oktober i höst.

–Vi vet att det finns många funderingar kring om man behöver flytta sin verksamhet, när i tid i så fall och hur en flyttkarusell kan gå till. Andra har frågor om ekonomi och kostnader, och vi behöver också ställa frågor. Vilken verksamhet bedriver man idag, hur ser utvecklingen ut framöver och vilken framtid ser man? Tillsammans kan vi diskutera oss fram till vilka möjligheter som finns, säger projektledare Daniel Andersson.

Verksamheter och fastighetsägare som ligger inom de geografiska områdena för översvämningsrisker, den gamla deponins utbredning och inom de sannolikt tidigaste etappindelningarna prioriteras, liksom större fastighetsägare, företag med många anställda, de inom transportsektorn eller som bedriver investeringstung verksamhet. Den som vill kommer också själv kunna anmäla att man vill ha besök. Håll utkik efter mer information efter sommaren!