Nu kör Vasa digitalt utbyte med Taiwan – elever och lärare i gemensamma föreläsningar

Under vårterminen 2022 kommer två klasser, S1I och N1I att ha ett utbyte med en skola i Taiwan.

Ämnesområdena kommer att vara hållbar utveckling och klimatförändringar. Utbytet kommer att pågå under några veckor då eleverna fördjupar sig i något delområde. Arbetet sker i mixade grupper med elever från Vasaskolan och Taiwan via digitala plattformar. Delområde belyses även utifrån det geografiska perspektivet.

Planeringen pågår för fullt och våra lärare kommer att undervisa taiwanesiska elever och taiwanesiska lärare undervisar våra elever. Grupper med elever från båda skolorna arbetar och redovisar tillsammans. Den 22 april genomförs första gemensamma passet med elever från båda skolorna.