Föräldraenkät för förskola och familjedaghem 2021

Dina synpunkter gör oss bättre. För oss i Utbildning Gävle är det viktigt att veta vad du som vårdnadshavare tycker om våra förskolor och familjedaghem. Vi behöver dina synpunkter och åsikter för att hela tiden förbättra våra verksamheter.

Föräldraenkät 2021 – via webben

Svara gärna på några frågor i vår webbenkät. En inbjudan till enkäten ska gå ut till dig via e-post men du når samma enkät från den här sidan. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras under våren 2021.

De som ombeds svara på enkäten är vårdnadshavare som har barn i förskola eller familjedaghem. Enkäten öppnar 15 februari och du har till och med 5 mars på dig att svara.

Du behöver ett lösenord för att svara på enkäten. Du hittar lösenordet i det informationsbrev om enkäten som du ska ha fått från din förskola/familjedaghem. Om du saknar lösenord kan du kontakta din förskola/familjedaghem för att få ett nytt.

Här kan du som har barn i förskolan svara på enkäten

Här kan du som har barn i familjedaghem svara på enkäten

Vid frågor kontakta: