God fortsättning på det nya året och välkommen tillbaka

Skolan är öppen och undervisning sker i vanlig ordning.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens och Region Gävleborgs smittskyddsläkares rekommendationer:

  • Elever ska stanna hemma vid symtom och följa Region Gävleborgs smittskydds rekommendationer
  • Om elever inte har symtom gäller närvaro som vanligt
  • Handhygien är fortsatt viktigt
  • Vi tillämpar i första hand digitala möten när det gäller till exempel utvecklingssamtal och föräldramöten men rektor eller verksamhetschef kan besluta om fysiskt möte om det föreligger särskilda skäl.

Rekommendationerna gäller i första hand fram till den 31 januari 2022.