Industritekniska programmet ger kontakter med arbetslivet, goda chanser till jobb och grundläggande högskolebehörighet

Polhemsskolan och näringslivet erbjuder tillsammans en utbildning som ger dig löpande kontakt med världsledande företag inom pappersindustrin och hög teoretisk kvalitet.

Vi varvar teori och praktik och arbetar med modern utrustning i undervisningen. Polhemsskolan ansvarar för den teoretiska delen av programmet. Det praktiska lärandet sker till största del på något av de fyra världsledande företagen som Billerud Korsnäs, Stora Enso, Smurfit Kappa och Swedpaper som medverkar i utbildningen.

Under ditt första år tillbringar du en stor del av tiden på skolan, för att du ska få de teoretiska kunskaperna som behövs inför ditt lärlingsuppdrag. Under andra och tredje året på programmet är du ute på arbetsförlagd lärlingsutbildning flera dagar i veckan.
Sommarjobb erbjuds mellan årskurs 1 och 2 och mellan årskurs 2 och 3.

Vårt program ger dig grundläggande högskolebehörighet, men du har också goda chanser  till anställning direkt efter studenten.

Välkommen till oss!

För dig som vill veta mer om Industritekniska programmet