Tyck till om hundrastgårdar i Gävle kommun

Idag finns 17 hundrastgårdar i kommunen i olika storlekar, utspridda i staden. Många är i behov av upprustning och används inte i den utsträckning som de skulle kunna göra. Gävle kommun tar nu ett helhetsgrepp kring hundrastgårdarna och dess utveckling och tar för första gången fram ett program för dessa.

Programmet kommer bland annat innehålla beskrivningar om hundrastgårdarnas placering, storlek, vad de bör innehålla samt en handlingsplan som ligger till grund för fortsatt arbete.

Läs mer och se vilka hundrastgårdar som finns i kommunen.

Gävleborna tycker till

Under perioden 1-14 juni 2020 har Gävleborna haft möjlighet att lämna sina synpunkter och önskemål på vad som är viktigt vid planeringen av hundrastgårdarna. Tack till alla er som engagerat er och lämnat förslag till Gävles hundrastgårdsprogram. Över 330 förslag har kommit in. De tas med in i arbetet i programmet som ska tas fram under 2020.