Viktigare att lämna in handlingar i tid

Kom och träffa våra bygglovshandläggare
Du som söker bygglov har rätt att få ett beslut inom tio veckor från det att alla handlingar kommit in till oss. Vid årsskiftet trädde en lagförändring i kraft som sänker avgiften med en femtedel för varje vecka som tidsramen överskrids. Därför ställer vi också högre krav på att du som söker lämnar in rätt handlingar i tid.

Så påverkar lagförändringen dig som söker bygglov

För att undvika långdragna ärenden ställer vi nu högre krav än tidigare på att du skickar in rätt underlag och kompletterar i tid. Tidigare har vi gett den som söker bygglov längre tid på sig att lämna in rätt handlingar. Detta för att förbättra förutsättningarna för ett positivt bygglovsbeslut istället för att den som söker får avslag på sin ansökan.

Nu sedan lagförändringen trätt i kraft får du som söker bygglov en tydlig tidsram för när en komplettering ska vara inne. Om du inte följer tidsramen kommer vi att avslå eller avvisa din ansökan och processen får börja om på nytt. Detta gör vi för att undvika reducerade avgifter och därmed minimera risken för att bygglov ska behöva finansieras till stor del av invånares skattepengar.

Vad tycker du?
  • Arg (3)
  • Ledsen (2)
  • Gilla (0)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)