Återigen sammanträder kommunfullmäktige med färre ledamöter än vanligt

Politiker röstar i kommunfullmäktige.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndag 18 maj kommer endast 37 ledamöter att delta. Partierna har enats om att reducera antalet ledamöter för att bättre kunna hålla avstånd till varandra och förhindra smittspridningen av coronaviruset, precis som vid sammanträdet i mars.

Erfarenheterna från det föregående sammanträdet var goda. Många följde mötet via webbsändning istället för att vara på plats i Spegelsalen, vilket bidrog till att minska risken för smittspridning, säger kommunfullmäktiges ordförande Eva Älander (S).

Under kommunfullmäktiges sammanträde i mars hade livesändningen på gavle.se 303 unika visningar, att jämföra med fullmäktiges sammanträden i november och december som hade 137 respektive 146 unika visningar.

På ärendelistan för måndagens möte finns bland annat årsredovisningen för 2019 samt den omdebatterade frågan om huruvida kommunen ska nyttja sitt veto i frågan om att låta mark- och miljödomstolen pröva tillståndsansökan för vindkraft för Utposten 1.

Allmänheten kan som vanligt ta del av kommunfullmäktiges sammanträde genom att lyssna via närradion eller titta på våra webbsändningar.

Även om man har rätt att komma till sammanträdet och lyssna uppmanar jag allmänheten att ta del kommunfullmäktige via gavle.se eller närradion för att bidra till att minska risken för smittspridning, säger Filip Henriksen, jurist på sektor Styrning och Stöd.

Fördelningen av det antal förtroendevalda som ska delta är följande:

  • Moderaterna: 7 personer
  • Centerpartiet: 2 personer
  • Liberalerna: 3 personer
  • Kristdemokraterna: 2 personer
  • Socialdemokraterna: 12 personer
  • Vänsterpartiet: 3 personer
  • Miljöpartiet: 2 personer
  • Sverigedemokraterna: 6 personer