Fredag 8 september – Sångstund med Caroline och Marita

Fredag den 8 augusti kommer Caroline och Marita från Mariakyrkan och har sångstund klockan 10.45.