Framtidsverkstad om äldre och digitalisering

21 februari håller Gävle kommun en framtidsverkstad om äldre och deras digitala förutsättningar. Det sker inom ramen för projektet Gävle - en äldrevänlig kommun.

Under framtidsverkstaden diskuterar vi hur man lång- och kortsiktigt kan gå tillväga för att öka den digitala kunskapen hos äldre. Utgångspunkten för diskussionen är de behov och utmaningar vi ser idag. Målet är att prata om hur Gävle kommun kan stödja äldre i kommunen så att de kan möta framtidens digitala samhälle. Deltagare är särskilt inbjudna som på olika sätt möter äldre eller har egen erfarenhet av äldres digitala förutsättningar och behov.

Gävle – en äldrevänlig kommun

Framtidsverkstaden är del av projektet Gävle – en äldrevänlig kommun. Det är ett treårigt projekt som drivs av Gävle kommun för att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Projektet ingår i Gävle kommuns sociala hållbarhetsprogram.

Läs mer

Läs mer om projektet Gävle – en äldrevänlig kommun.

Läs mer om Gävle kommuns sociala hållbarhetsprogram.