Gävle kommun öppnar verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Magnus Höijer, sektorchef Välfärd Gävle
Under oktober och november månad 2020 kommer Gävle kommun, Välfärd Gävle att påbörja en anpassad öppning av flera verksamheter som har varit helt stängda sedan i våras på grund av coronapandemin.

Verksamheter som succesivt kommer att öppna under anpassade former är

  • Dagverksamheter för äldre
  • EDV – enheten för daglig verksamhet
  • Nygården, träffpunkt för personer med psykisk ohälsa.

Öppnar på ett säkert sätt
Öppningen av verksamheter kommer att genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, anvisningar från smittskyddsenheten vid Region Gävleborg och utifrån de instruktioner kring hantering av coronaviruset som gäller inom Välfärd Gävle.

– Det har varit en tuff tid för alla, inte minst för personer med funktionsnedsättning och äldre som inte har kunnat delta i sina ordinarie aktiviteter och sysselsättning på ett halvår. Därför känns det väldigt angeläget att kunna erbjuda möjlighet till daglig verksamhet och dagverksamhet för dessa grupper igen. När vi nu börjar öppna verksamheter är det viktigt att vi ser till att de kan bedrivas på ett säkert sätt. Även om smittläget ser mycket bättre ut nu än i våras är pandemin långt ifrån över, säger Magnus Höijer, sektorchef, Välfärd Gävle.

Att verksamheterna öppnar successivt och under anpassade former innebär att

  • alla verksamheter inte kan starta samtidigt
  • antalet personer i lokalerna begränsas
  • brukaren eller kunden får delta i annan omfattning eller på andra tider än vanligt
  • resor till och från verksamheten kan påverkas.

– Vi har påbörjat ett arbete med att förbereda alla detaljer för hur vi ska kunna öppna på ett säkert sätt och hur varje brukare eller kund utifrån sina förutsättningar ska kunna erbjudas att delta i daglig verksamhet (EDV) eller dagverksamhet, säger Magnus Höijer.

Om smittspridning skulle uppstå i en verksamhet som öppnat kan ett snabbt beslut om att tillfälligt stänga verksamheten igen fattas.

Brukare och kunder blir kontaktade i oktober
Alla brukare och kunder som har beslut om daglig verksamhet (EDV) eller dagverksamhet och som har berörts av stängningen kommer att bli kontaktade via telefon under oktober månad för gemensam planering av hur brukaren eller kunden ska kunna delta utifrån sina förutsättningar. För den som tillhör en riskgrupp kommer det att göras en individuell bedömning.

Inom EDV finns i dag 440 brukare och inom dagverksamheterna finns cirka 300 kunder.