Gävle kommun startar projekt för att förebygga hedersrelaterat våld

Man omgiven av gröna träd.
Under hösten inleder kommunen projektet Shanazi hjältar som ska förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att utbilda ungdomar till ambassadörer.

Shanazi hjältar är ett initiativ från Linköpings kommun som nu startar upp i projektform i Gävle kommun som Shanazi hjältar Gävle.

Rodin Hajo som tidigare arbetat med sociala frågor i Sandvikens kommun har anställts som projektledare för Shanazi hjältar. I uppdraget kommer han leda, utbilda och stärka unga killar i syfte att få dem att våga se, förstå och agera genom att bli Shanazi hjältar. ”Hjältarna” ska fungera som positiva förebilder och ambassadörer för mänskliga rättigheter, barnkonventionen, jämställdhet och demokrati.

Vi startar projektet med att rekrytera tio killar mellan 16-23 år som ska bli de tio ”hjältarna” i projektet. Killar kan bli både offer och förövare inom hederskulturer och det är viktigt att vi jobbar förebyggande med pojkar och unga män för att nå målet om ett jämställt liv fritt från förtyck, säger Rodin Hajo, projektledare Shanazi hjältar, Gävle kommun.

Senare i projektet kommer även tjejer att utbildas. Målet är att uppnå en attitydförändring bland unga män och kvinnor som lever i hederskultur genom utbildning och förebildsarbete.

Läs mer om vilket stöd du kan få om du är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck.

Läs mer om projektet Shanazi hjältar och andra insatser för att förebygga våld i Gävle kommun.