Informationssamtal ett krav inför vårdnadstvist

Från och med 1 januari 2022 ska ni som föräldrar erbjudas informationssamtal av kommunen innan ni inleder en tvist om vårdnad, boende och umgänge i tingsrätten.

För att kunna väcka talan i tingsrätten och inleda en vårdnadstvist behöver du från och med den 1 januari 2022 ett intyg om att du har deltagit i ett informationssamtal hos kommunens familjerätt. Samtalet handlar om frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge. Du kan kontakta familjerätten redan nu för att boka tid för informationssamtal efter den 1 januari.

Kontakta oss

Kontakta familjerätten via kommunens kundtjänst.

Läs mer om vad du kan få för stöd vid en separation.