Tyck till om tryggheten på Brynäs

trygghetsvandring_master_220191118_NoGFX0_karta
Den 14 januari anordnade Gävle kommun, tillsammans med Gavlegårdarna och Polisen en trygghetsvandring och medborgardialog i Andersberg. Syftet var att diskutera tryggheten i stadsdelen och identifiera platser som upplevs som trygga/otrygga av boende i stadsdelen.

Trygghetsvandringen och medborgardialogen på Brynäs är del i Gävle kommuns arbete med trygghet och social hållbarhet och är en del i projektet Trygghetsplaner. Läs mer om projektet här.

Lämna dina synpunkter fram till 15 februari

Boende i stadsdelen hade möjlighet att lämna sina synpunkter via e-tjänst fram till den 15 februari. E-tjänsten är nu stängd.

Åtgärder på Brynäs

Under medborgardialogen och trygghetsvandringen framkom fyra åtgärdsområden där tryggheten kunde förbättras. Nedan kan du läsa vilka åtgärder som gjorts inom varje åtgärdsområde.

Belysning

  • Byte av all belysning I Stenebergsparken till klart vitt sken.
  • Inventering av belysningsanläggning-

Träd och buskage

Röjning av sly och buskage i stadsdelen:

  • Röjt tät vegetation och ökat synligheten vid Kaserngatan/Upplandsgatan.
  • Klippt ner buskage som upplevts som otryggt mellan öster om Staffansgården mellan Fältskärsleden och Kyrkvaktargatan.
  • Röjt sly i området mellan Brynäsgatan, Kaserngatan och Väpnargatan.
  • Röjt sly i området mellan Brynäsgatan, Jarlavägen och Jungmansgränd.
  • Röjt buskage på cykelbanan mellan Fjärde tvärgatan och Brynäsgatan.

 

Trafik

Översyn av biltrafik på gång- och cykelbanor.

Polisnärvaro

Polisen har även ökat sin närvaron med fler poliser och pass i stadsdelarna, mestadels civilklätt men även uniformerat

Så fortsätter arbetet med trygghetsplaner

Alla synpunkter kommunen har fått in kommer att sammanställas och identifierade åtgärder kommer att göras för öka tryggheten i stadsdelen. I slutet av februari kommer en handlingsplan att tas fram för hur man ska fortsätta jobba med tryggheten i kommunens stadsdelar.

Se film från trygghetsvandringen i Andersberg hösten 2019

Se filmen om arbetet för trygghet och framtidstro i Gävle

Läs mer

Läs mer om Gävle kommuns sociala hållbarhetsprogram och projektet trygghetsplaner.

Läs mer om Trygghetsdialogerna i Gävle kommuns ytterområden.