Studenten och skolavslutning 16 juni

Studenten och skolavslutningen hålls 16 juni. Nedan finns information om tid och plats för både studenter och elever i årskurs 1 och 2.

Utspringet börjar kl 13.00 enligt följande ordning:
1. TESAM3A
2. Gymnasiesärskolans nationella program, AHADM4, SKSKO4, HOHAL4, HPHAN4, HRHOT4
3. TETEK3
4. VO3A
5. BAHUS3BE, BAHUS3MU, BAHUS3PT, BAHUS3PTL, BAMAL3, BAMAL3L, BAMAR3, BAS3PS, BAS3GO
6. VFKYL3, VFVVS3, VFVVS3IR
7. EEELT3, EEAUT3, EEDAT3
8. TEINF3
9. TEDES3
10. RLBAG3 + RLKOK3
11. BFSOC3, BFSOC3IDL
12. TESAM3B + TE3IDL + TE3IDN
13. BAHUS3TA, BAHUS3TAL, BAHUS3TB, BAHUS3TBN
14. HTHOT3
15. INPRO3
16. VO3B, IMYYPVO2
17. HVF3 + HVT3
18. BFPED3, IMYYPBF2

Studentmarschen beräknas starta ca 13.50.

Avslutning för årskurs 1 och 2

Årskurs 1 har avslutning klockan 08.30 med samling i aulan på P1.

Årskurs 2 har avslutning klockan 09.15 med samling i aulan på P1.