Sörby 23:1 Kv Fogsvansen

Antal bostäder: 80
Status: Samråd,
Typ: Detaljplan,

När?

Detaljplanen förväntas antas under vintern 2017.

Vad?

I Sörby, mitt emellan Tomaskyrkan och Sörby förskola, planeras en förtätning med bostäder. Den befintliga byggnaden på tomten har använts för handelsändamål sedan den uppfördes 1959 och inrymmer i dagsläget en profilklädesaffär. Denna ska nu ersättas med två nya flerfamiljshus i 3 till 8 våningar. Bostadshusen placeras utmed gatorna vilket skapar en bostadsgård i söderläge vänd mot den intilliggande parkytan. Totalt kommer det nya kvarteret att inrymma ca 80 nya lägenheter.

Vem?

Riksbyggen ek förening

Beslut

Ladda ner

Bilder

Dokument