Så gör du för att träffa dina anhöriga på våra äldreboenden

Den 1 oktober upphör besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden och kunderna får återigen ta emot besök men på ett anpassat sätt.

Speciella besöksrutiner

För att göra besöken så säkra som möjlig och minska risken för smittspridning av covid-19 finns det speciella besöksrutiner framtagna. Förutom att erbjuda särskilda besökstider, visir, handsprit och möjlighet till fysisk distansering vill Gävle kommun att alla som planerar att besöka ett boende också själva tar ansvar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

  • Besöksförbudet har inneburit stora påfrestningar för såväl kunder och anhöriga som för medarbetare i våra verksamheter. Det är därför glädjande att de boende nu återigen kan ta emot besök men det ställer också stora krav på våra medarbetare som ska säkerställa att besöken kan ske på ett säkert sätt, säger Kia Fernlund, kontorschef Boende.

Alla vård- och omsorgsboenden omfattas

Besöksrutinerna är lika för alla Gävle kommuns vård- och omsorgsboenden och bygger på Folkhälsomyndigheternas rekommendationer för att minska risken för smittspridning.

Följande gäller vid besök

  • Alla besök på vård- och omsorgsboenden ska bokas i förväg genom telefonsamtal till avdelningen.
  • Besökaren ska stanna hemma om hen har symtom som snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, diarré, bortfall av lukt eller smak.
  • Besöket sker i den boendes lägenhet eller utomhus.
  • Personal hämtar och lämnar besökaren vid entrédörren.
  • Handsprit ska användas före och efter besöket och finns vid boendets entré.
  • Besökaren får tillgång till visir för användning under hela besöket.
  • Besökaren rekommenderas att hålla två meters avstånd till den besöket avser och till personal.
  • Besökare får inte vistas i boendets gemensamma utrymmen.
  • Kaffe/fika serveras inte.