Bostadsförtur på grund av arbete och förtur av övriga skäl tas bort

Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun har den 18 december 2019 beslutat att inte erbjuda bostadsförtur på grund av arbete (näringslivsförtur) eller förtur av övriga särskilda skäl. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2020.

Av de ansökningar som lämnas in är det endast omkring en tredjedel som uppfyller kraven för att få sin ansökan beviljad, detta innebär att mycket tid ägnas åt att handlägga ärenden som i utgångsläget inte borde ha kommit in i ett första skede.

Många av de ärenden som avser förtur av övriga särskilda skäl kan fångas upp och prövas enligt annan lagstiftning och hanteras till viss del redan så idag.

Förtur av medicinska skäl kommer att fortsätta erbjudas.

Vid frågor, kontakta Gävle kommuns kundtjänst:
Telefonnummer: 026-17 80 00
E-post: gavle.kommun@gavle.se

Vad tycker du?
  • Arg (43)
  • Ledsen (7)
  • Älska (4)
  • Gilla (3)
  • Wow (2)
  • Haha (0)