Del av Muréngatan stängs av

Muréngatan i Gävle
Från och med den 15 oktober 2018 stängs Muréngatan av för all genomfartstrafik mellan Textilgatan och Nedre Åkargatan. Delar av Södra Centralgatan och Nedre Åkargatan blir enkelriktade.

Avstängt i två till fyra år

Sträckan stängs av för genomfartstrafik under tiden de nya bostadskvarteren längs Muréngatan byggs. De beräknas bli klara mellan år 2022 och 2024, beroende på byggtakt. Entréer och parkeringar till fastigheter kommer att vara tillgängliga.

Avstängt för gång- och cykeltrafik

Även gång- och cykelbanan längs sträckan stängs av. Gående och cyklister får välja annan väg via närliggande gator.

Läs mer om hur Muréngatan stängs av.

Vad tycker du?
  • Gilla (4)
  • Arg (4)
  • Älska (2)
  • Haha (1)
  • Ledsen (1)
  • Wow (0)