En god samordning nödvändig för trafikpusslet i Gävle

Nu intensifieras arbetet för de stora infrastruktursatsningar i 20-miljardersklassen som planeras i Gävle fram till år 2040.

Ett exempel är Nya Ostkustbanan mellan Gävle-Sundsvall som ska bli dubbelspårig. Ett annat är den nya tågstation som ska byggas vid Gävle sjukhus.

De infrastruktursatsningar som planeras i Gävle kommer att bidra till en utveckling av infrastrukturen i hela länet, säger Jan Lahenkorva (S), vice ordförande i Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd och tillägger: – Bland annat skapar vi förutsättningar för mer hållbara transporter. Det i sin tur leder till att fler gävleborgare får möjligheten till att arbetspendla eller resa utan att tära på miljön.

Även ett nytt logistik- och verksamhetsområde på 1000 hektar ska byggas i Tolvforsskogen. Tillsammans med de stora satsningarna på infrastruktur i 20-miljardersklassen, ger området företagen i Gävleregionen ytterligare konkurrensfördelar för sin verksamhet. Läget ger direkt access till tre av Sveriges järnvägsstambanor, två europavägar och Gävle hamn.

Områdets läge, storlek och tillgång till hållbara godstransporter förstärker Gävles roll som regional tillväxtmotor, och flyttar fram Gävles position i den starkt växande Stockholm- och Mälardalsregionen, säger Erik Holmestig (C), ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet Gävle kommun.

En god samordning kommer att vara nödvändig för att lyckas med infrastruktursatsningarna som planeras i Gävle under de kommande 20 åren. Därför fördjupar Gävle kommun, Trafikverket och Region Gävleborg nu sitt samarbete inom området infrastruktur.

Torsdagen den 12 september hölls ett första möte mellan parterna. Totalt deltog ett 60-tal beslutsfattare och tjänstepersoner.

Mötet inleddes med en presentation av de infrastruktur- och stadsbyggnadssatsningar som just nu pågår eller ska planeras. Därefter bjöds det på intressanta diskussioner kring frågor som till exempel: hur ska samarbetet se ut framöver och vilka frågor känns extra prioriterade?  Alla synpunkter som kom in under mötet kommer att vara viktiga för att kunna genomföra de olika infrastruktursatsningarna på ett så effektivt sätt som möjligt.

Det kan till exempelvis handla om att minimera störningar för boende, trafikanter och näringsidkare i berörda områden, säger Madelene Håkansson, strategi vid Region Gävleborg.

Läs mer om Trafikpusslet i Gävle – stora infrastruktursatsningar till år 2040

Vad tycker du?
  • Älska (2)
  • Wow (2)
  • Gilla (0)
  • Haha (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)