Enklare få hemtjänst från 15 november

Nu kan äldre i Gävle kommun få viss hemtjänst utan att kommunen först prövar vilka behov personen har. Den 15 november 2019 inför Välfärd Gävle så kallat förenklat beslut om hemtjänst.

Det här gör det lättare för äldre kunna få hjälp i hemmet. Det ökar också möjligheten att själv kunna vara med och bestämma. Att erbjuda vissa hemtjänstinsatser i ett tidigt skede kan också minska ohälsa och skjuta upp behovet av mer omfattande äldreomsorg

Det är framför allt insatser i form av service som omfattas av förenklat beslut. Den som behöver ytterligare stöd och hjälp, till exempel personlig omvårdnad, måste precis som tidigare först få sin ansökan prövad av kommunens biståndshandläggare.

Insatser som äldre kan få med förenklat beslut
– Städning av 2 rum och kök var tredje vecka.
– Tvätt varannan vecka.
– Inköp en gång per vecka.
– Matdistribution.
– Trygghetstelefon.
– Avlösning i hemmet med maximalt 12 timmar per månad.

Vissa krav behöver uppfyllas
För att kunna få hemtjänst med förenklat beslut ska den som ansöker

 • fylla 65 år eller mer i år. Om den som ansöker är sammanboende och delar hushållsgemenskap gäller det även övriga personer i hushållet.
 • vara folkbokförd i Gävle kommun
 • själv kunna ansöka om insatserna (gäller inte om ansökan avser avlösning i hemmet)
 • själv vara delaktig i planeringen av hur hjälpen ska genomföras (gäller inte om ansökan avser avlösning i hemmet)
 • inte redan ha eller ha behov av annan hemtjänst än de insatser som omfattas av förenklat beslut.

Kunden väljer vem som utför
Alla som får hemtjänst i Gävle kommun väljer själv vem som ska utföra den, kommunen eller en extern utförare. Det kommer också att gälla för hemtjänst med förenklat beslut. Avgiften beräknas på samma sätt som för hemtjänst som beviljas efter utredning.

Beslut i omvårdnadsnämnden
Under 2018 beslutade omvårdnadsnämnden att utnyttja den lagliga möjligheten att erbjuda hemtjänstinsatser genom förenklat beslut.

Vad tycker du?
 • Älska (4)
 • Gilla (2)
 • Arg (1)
 • Haha (0)
 • Wow (0)
 • Ledsen (0)